HackAtom HCMC

hackatom-hcmc_updated .jpg

Contact Information: [email protected]

Dates: June 04-06, 2021 (Ngày: 04-06/06/2021)

 

< Introduction >
Cosmos and KryptoSeoul are proud to present their first offline hackathon in Southeast Asia in 2021—the 2021 HackAtom is coming to HCMC, Vietnam. For 72 hours straight, the HackAtom will host Vietnam's best hackers in the Propzy Innovation Hub. Teams will compete to take home the $10,000 grand prize, rewarded to the best team that builds the Interchain vision. 

< Giới thiệu >
Cosmos và KryptoSeoul tự hào mang tới sự kiện hackathon đầu tiên ở Đông Nam Á vào năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Trong 72 giờ liên tục, các hacker ưu tú nhất của Việt Nam sẽ có cơ hội tranh tài để phát triển ứng dụng trên nền tảng của Comos tại Propzy Innovation Hub. Các đội sẽ cạnh tranh để giảnh giải thưởng lớn nhất trị giá 10,000 USD cho giải pháp Interchain (liên nền tảng blockchain) tốt nhất.

< Challenges >

 • Tokenized Challenge:

Develop a blockchain that showcases a novel use case for NFTs.

 • DeFi Challenge:

Design and create a Decentralized Finance protocol or application using the Cosmos SDK. This can include things like lending, derivatives, and decentralized exchanges.

 •  IBC Challenge:

Build a blockchain application that utilizes IBC, or build a novel use case for the IBC protocol.

 • Golden Challenge:

Implement a peg zone or bridge to another blockchain.

 

< Thử thách >

 • Thử thách số hoá bằng token:

Phát triển một blockchain cho phép triển khai ứng dụng mới dành cho NFT (non-fungible token)

 • Thử thách DeFi:

Thiết kế và tạo ứng dụng hoặc giao thức Tài chính phi tập trung bằng cách sử dụng Cosmos SDK. Các ví dụ có thể bao gồm sản phẩm cho vay, các công cụ phái sinh và các sàn giao dịch  phi tập trung

 • IBC Challenge:

Xây dựng một ứng dụng blockchain sử dụng IBC hoặc xây dựng một ứng dụng mới sử dụng giao thức IBC.

 • Thử thách vàng:

Triển khai một vùng điều chỉnh (peg zone) hoặc vùng trung gian liên kết (bridge) với một blockchain khác.

< Prize Money >

 • One 1st Prize winner takes home $10,000 USD equivalent

 • One 2nd Prize winner takes home $6,000 USD equivalent

 • Two 3rd Prize winners take home $2,000 USD equivalent per team

< Giải thưởng >

 • 01 Giải Nhất tương đương 10,000 USD

 • 01 Giải Nhì tương đương 6,000 USD

 • 02 Giải Ba tương đương 2,000 USD cho mỗi đội

< Application Deadline >

11:59pm (GMT+7) May 16th, 2021

< Hạn chót nộp đơn >

11:59PM (GMT+7) ngày 16 tháng 5 năm 2021

Judges (Ban giám khảo)

Sponsors (Tài trợ)

Platinum Sponsor

terra_logo_black (1).png

Gold Sponsor

Logo-Dokia-Capital.png

Silver Sponsor

rizon_edited_edited.png

Venue Sponsor

LOGO-PROPZY.png

Academic Partner

LogoRMIT_CODE_RGB.jpg
Logo BK_vien trang.png

Community Partner

CODERSCHOOL LOGO _ full@2x-1024x800.png
kambria-kat-logo.png
Logo KardiaChain.png
Asset 43@2x.png
[lo-res] golden-gate-ventures-logo-verti
CoinGecko (1).png
cosmostation_logo_1.png
Tribe_logo-Horizontal_Red.png
Golang Vietnam.jpg
logo-no-bg.png

Organizer (Nhà tổ chức)

hacatom-hcmc-black-colored@2x.png
자산9.png